• Atlassian Confluence ja Confluencen lisäosat

  Confluencen lisenssitiedot

  Confluence 6.4.3

  Tekijänoikeudet © 2003.0 - 2015.0 Atlassian Corporation Pty Ltd.

  Tämän tuotteen käyttöä säätelee Atlassianin loppukäyttäjän sopimus, ellei erikseen ole mainittu muuta.

  Tämä tuote sisältää ohjelmiston, jonka on kehittänyt Apache Software Foundation.

  Tämä tuote sisältää myös seuraavat GNU LGPL -lisenssin alaiset kirjastot:

  Tämä tuote sisältää myös kolmansien osapuolten kirjoittamaa koodia.

  Näitä ja muuta mukana tulevaa kolmannen osapuolen koodia koskevat lisätiedot - tekijänoikeus-, laki- ja lisenssi-ilmoitukset mukaan lukien - ovat saatavilla 'lisenssit'-hakemistossa Confluencen asennushakemistossa.